خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

لیست قیمت های انواع برندهای رب گوجه فرنگی

برند 800 750 450 5 کیلو 10 کیلو 16 کیلو آخرین قیمت
تبرک تماس بگیرید
آذر چین تماس بگیرید
میزبان تماس بگیرید
شکیب تماس بگیرید
پارس شهد خراسان تماس بگیرید
زشک تماس بگیرید
دلند تماس بگیرید
طبیعت تماس بگیرید
خوشبخت تماس بگیرید

لیست قیمت مصرفی رب گوجه

رب گوجه تک نفره تک 70 گرمی
 قیمت 1,400 تومان

کنسرو گوجه فرنگی خرد شده روژین تاک مقدار 380 گرم

Rojintaak Chopped Tomato Paste 380gr

5,440 تومان
کنسرو گوجه فرنگی پوست کنده 400 گرمی روژین

5,696 تومان
رب گوجه فرنگی 340 گرمی سحر

Sahar Tomato Paste – 340 gr

6,000 تومان

رب گوجه فرنگی روژین – 400 گرم

6,675 تومان
رب گوجه فرنگی زشک 400 گرم

7,200 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی کامبیز 350 گرم

Kambiz Tomato Paste 350gr

7,310 تومان

رب گوجه فرنگی سحر 400 گرمی
7,500 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت پاستوریزه 400 گرم

Tabiat Tomato Paste 400 gr

7,600 تومان

رب گوجه فرنگی دلپذیر مقدار ۴۰۰ گرم

7,600 تومان
رب گوجه فرنگی به یک
7,650 تومان
رب گوجه فرنگی شیرین عسل مقدار 800 گرم

Shirin Asal Tomato Paste 800gr

٪5

8,500

8,075 تومان

رب گوجه فرنگی کلیددار سید 800 گرمی
8,200 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی 500 گرمی لئونارد
9,047 تومان
رب گوجه فرنگی آوازه – 700 گرم
9,600 تومان
رب گوجه فرنگی مکنزی – ۴۰۰ گرم

9,700 تومان
رب گوجه فرنگی 400 گرمی اویلا
9,800 تومان
دماوند رب ۴۰۰ گرمی قوطی

9,800 تومان
رب گوجه فرنگی 500 گرمی یک‌ویک

10,296 تومان
رب گوجه فرنگی خوشبخت مقدار 800 گرم
10,300 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی 510 گرمی یک‌و‌یک
10,500 تومان

خوشاب رب گوجه فرنگی کلید دار 350 گرم

رب گوجه 350 گرمی خوشاب(کلیددار)

10,900 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی اصالت 680 گرم

Esalat Tmato Paste 680gr

10,925 تومان
رب گوجه فرنگى آسان بازشو 800 گرمی شیلتون

Shilton Tomato Paste 800 gr

11,000 تومان
رب گوجه فرنگی ممتاز رضوی – 800 گرم

11,300 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی تبرک
18,800

11,500 تومان

کنسرو رب گوجه فرنگی بهدیس – 800 گرم

18,000

11,500 تومان

رب گوجه فرنگی پیک – 700 گرم

Peak Canned Tomato Paste – 700 gr

11,500 تومان
رب گوجه فرنگی مکنزی شیشه‌ای
11,600 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی چین چین 800 گرم
11,700 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی بیژن 800 گرم
11,800 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا
12,000 تومان
رب گوجه ‌فرنگی 800 گرمی فامیلا
12,050 تومان
رب گوجه ‌فرنگی 800 گرمی اویلا

کنسرو گوجه فرنگی اویلا مقدار 800 گرم

12,050 تومان

رب گوجه فرنگی شیشه ای طرح سبز طراوت ۶۲۰ گرم
12,100 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی روژین

رب گوجه فرنگی روژین تاک مقدار 800 گرم

12,300 تومان
هایپراستار رب گوجه فرنگی آسان باز شو 800 گرمی
12,350 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی دلند 800 گرم
12,500 تومان
رب گوجه فرنگی طبیعی بدون مواد افزودنی
12,500 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی خرسند
12,500 تومان
رب گوجه فرنگی شیشه ای رعنا- 700 گرم
12,500 تومان

کامبیز | رب گوجه فرنگی | 500 گرم
12,500 تومان
رب گوجه فرنگی 680 گرمی دلپذیر
12,600 تومان
رب گوجه خانگی
12,750 تومان
رب گوجه فرنگی طبیعت درب آسان بازشو 800 گرمی
12,800 تومان
رب گوجه فرنگی زشک – 800 گرم
12,800 تومان
رب گوجه فرنگی کلیددار طبیعت 800 گرمی (12 عددی )
12,900 تومان
کنسرو گوجه فرنگی خرد شده فامیلا مقدار 800 گرم

Famila Shredded Tomatoes Paste 800gr

12,990 تومان

کنسرو رب گوجه فرنگی اویلا 800 گرم
12,990 تومان
رب گوجه 800 گرمی همدانیان
13,000 تومان
کنسرو رب خانگی چین چین 700 گرم
13,000 تومان
رب گوجه فرنگی طبیعت مقدار 700 گرم

13,095 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی یک‌ویک

13,200 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی سحر

13,200 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی لئونارد
13,200 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی آتا
13,300 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی اصالت 800 گرم

13,300 تومان
دماوند رب شیشه ای ۷۱۰ گرمی
13,365 تومان
رب گوجه 700 گرمی اروم آدا
13,410 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی خوشاب مقدار 600 گرم
13,695 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی روژین تاک مدل شیشه ای حجم 700 گرم
13,800 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی مجید مقدار 800 گرم
14,000 تومان
رب گوجه 800 گرمی دلپذیر ( کلیددار )
14,000 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی مزمز
14,060 تومان
رب گوجه فرنگی پیک 800 گرم
14,100 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی هایلی – ۸۰۰ گرم

14,100 تومان
رب گوجه فرنگی سمیه 800 گرمی

14,250 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی آسان بازشو سبزدانه – 800 گرمی
14,400 تومان
رب گوجه فرنگی یک و یک شیشه ای 700 گرم
14,400 تومان
رب گوجه فرنگی برتر 700 گرم

14,450 تومان
رب درب ساده 800 گرمی شاهسوند

14,490 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی چاشنی
14,500 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی ترقی مقدار 750 گرم
14,500 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی با درب آسان بازشو توکل
14,500 تومان

رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی طراوت

14,500 تومان

کنسرو رب گوجه فرنگی شیشه ای لئونارد 1050 گرم
14,800 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی شاهسوند

14,850 تومان
خوشاب رب گوجه فرنگی 800 گرمی خوشاب
14,850 تومان
رب گوجه فرنگی شیشه ۷۰۰ گرمی مهرام
14,850 تومان
رب گوجه فرنگی بدر 650 گرم

14,850 تومان
رب گوجه فرنگی هانی مقدار 800 گرم
14,850 تومان
رب گوجه ‌فرنگی بریکس 800 گرمی اروم‌آدا
14,900 تومان
رب گوجه نامزد 800 گرم
15,000 تومان
رب گوجه فرنگی محلی و خانگی درجه یک

15,000 تومان
رب گوجه فرنگی حسنی 1000 گرم
15,000 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی کامبیز 690 گرم

15,015 تومان
رب گوجه فرنگی 800 گرمی مکنزی
15,900

رب گوجه فرنگی گلنوش 820 گرمی
15,500 تومان
رب گوجه فرنگی شیرین عسل مقدار 400 گر

15,675 تومان
رب گوجه فرنگی بیژن مقدار 680 گرم

15,750 تومان

رب گوجه فرنگی (درب ایزی اپن) قوطی 800 گرمی بدر
16,170 تومان
رب گوجه ارگانیک دلند

18,500 تومان
گوجه پوست کنده مارا 400گرم Mara Tomatoes Peeled
21,000 تومان
رب گوجه یک کیلویی مامان پز
25,000 تومان
رب گوجه خانگی یک کیلویی
30,000 تومان
رب گوجه فرنگی سحر – 1.550 کیلوگرم

31,600 تومان
رب گوجه فرنگی ارگانیک نفس
34,000 تومان
رب گوجه خانگی 2/700 کیلویی

35,000 تومان
رب گوجه محلی فاروج

44,900 تومان
رب گوجه فرنگی همدانیان 4.5 کیلویی
67,000 تومان
کنسرو رب گوجه فرنگی همدانیان 4500 گرم
89,500 تومان
رب گوجه فرنگی توسان کلیددار 800 گرمی( 12 عددی)
96,000 تومان
رب گوجه فرنگی نامزد 9 کیلویی
100,000 تومان
رب گوجه فرنگی همدانیان 9 کیلویی
120,000 تومان
رب گوجه فرنگی تبرک کلیددار800 گرمی (12عددی)
138,000 تومان
رب گوجه فرنگی چین چین کلیددار 800گرمی (12عددی)
138,400 تومان
رب گوجه فرنگی روژین کلیددار 800گرمی ( 12 عددی)
144,000 تومان
رب گوجه فرنگی آتا کلیددار 800گرمی (12عددی)
156,000 تومان
رب گوجه فرنگی همدانیان کلیددار 800گرمی (12 عددی)
156,000 تومان
رب گوجه فرنگی همدانیان 4.5 کیلویی (4 عددی)
268,000 تومان
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم